63 colles al Baròmetre en començar el maig

63 colles al Baròmetre en començar el maig