Categoria «Expedient C»

Amadeu Carbó

L’Amadeu Carbó ha viscut i ha gaudit de qüasi totes les vessants del món de la cultura popular. Les coneix bé i, tot i aixó li agrada seguir-les investigant.
El seu Expedient C (de Carbó) és una espècie de calaix de sastre en el que podreu trobar les dades més curioses i desconegudes, les referències a webs d’interès i la informació sovint desconeguda sobre les facetes més diverses de les nostres tradicions.

La Mercè 1871, fa 150 anys

Aquest 2021 es celebra que fa 150 anys la festa de la Mare de Déu de la Mercè a Barcelona va programar-se amb criteris de festa major moderna, amb la intervenció directe de la municipalitat que va abocar-hi recursos per tal d’oferir una programació ben lluïda i atractiva que dugués forasters a la capital i …

El tron del Rei Martí

La custòdia de la Catedral de Barcelona reposa sobre un sitial, conegut com el tron o cadira del rei Martí. Un tron de plata sobredaurada d’estil gòtic  i que com a curiositat podem dir que és una cadira plegable per unes frontisses, per tant, presumiblement mòbil. Esperant treballs de recerca i investigacions que, segur que …

La custòdia de la Catedral

La joia de la Catedral de Barcelona. La custòdia de la Catedral. La festa del Corpus es vertebra en un gran acte central al carrer, la processó. L’objectiu d’una processó del Corpus és l’exhibició pública del Crist sacramentat, és a dir fer visible l’eucaristia. Per tal que això sigui possible és necessari un element que …