Categoria «Els remeis de l’Ermità»

Fra Valentí Serra

El tradicional Calendari de l’Ermità dels Pirineus ens ofereix aquesta secció “Els remeis de l’Ermità”, a càrrec de Fra Valentí Serra de Manresa, religiós caputxí, historiador i arxiver, i col·laborador i membre del consell de redacció del Calendari.

A partir de les seves investigacions sobre l’aportació franciscana a la cultura popular, ja sigui en el terreny de la cuina, l’agricultura, la jardineria o les herbes remeieres i la terapèutica, Fra Valentí Serra ens parla d’alguns dels productes més típics del nostre hort, ens explica els seus origens, les seves propietats, tant vitamíniques com medicinals, i també ens dona consells pràctics per al seu conreu i consum.

L’arbocer

La fulla de l’arboç és molt remeiera   L’arbocer o arboç (llat., Arbutus unedo; cast., Madroño, alborocera) és un arbust que, popularment, també es coneix com a cirerer de llop o cirerer de pastor.  És una planta que sol créixer en els erms i en els alzinars d’una bona part dels boscos de la zona …

L’ametlla amarga

L’ametlla amarga és remeiera i molt refrescant   L’ametller (llat., Prunus amygdalus) és un arbre que des de temps immemorial  gaudeix de molta estima en la tradició agrícola i remeiera de Catalunya. L’ametller fa una bellíssima flor blanca, o lleugerament rosada, i és un dels primers arbres en florir i, per aquest motiu, força sovint …

L’espernallac

L’espernallac  té propietats estomacals   Les fulles de l’espernallac o santolina (llat., Santolina Chamaecyparissus; cast., abrótano) són vermífugues i molt estimulants de l’organisme. Els antics frares posaven espernallac dins dels armaris per tal d’evitar que la roba s’arnés, puix que la seva intensa flaire és un dels millors i més eficients insecticides de caràcter natural …