Categoria «Els remeis de l’Ermità»

Fra Valentí Serra

El tradicional Calendari de l’Ermità dels Pirineus ens ofereix aquesta secció “Els remeis de l’Ermità”, a càrrec de Fra Valentí Serra de Manresa, religiós caputxí, historiador i arxiver, i col·laborador i membre del consell de redacció del Calendari.

A partir de les seves investigacions sobre l’aportació franciscana a la cultura popular, ja sigui en el terreny de la cuina, l’agricultura, la jardineria o les herbes remeieres i la terapèutica, Fra Valentí Serra ens parla d’alguns dels productes més típics del nostre hort, ens explica els seus origens, les seves propietats, tant vitamíniques com medicinals, i també ens dona consells pràctics per al seu conreu i consum.

 

La lavanda

Desifectant, purificant i per alleugir els dolors reumàtics   L’espígol, o lavanda, (llat. Lavandula spica; cast. espliego) i el barballó (llat. Lavandula latifolia; cast. alhucema) són unes plantes remeieres molt estimades en fitoteràpia i en perfumeria. Els antics infermers conventuals solien preparar amb fulles i amb caps florits d’espígol uns banys calents molt olorosos i de gran eficàcia contra el raquitisme i els dolors …

La sàlvia ho cura tot

La sàlvia, juntament amb el romaní i el timó o farigola, és la principal herba remeiera d’Occident La sàlvia (llat., Salvia officinalis) és una de les principals herbes remeieres de la tradició mediterrània, una planta que té una gran importància en la medicina popular, i àdhuc científica, car és una herba remeiera qualificada d’oficinal. Recordem que les …

Romaní

Romaní, bàlsam antiinflamatori Avui us vull parlar del  Romaní (llat.: Rosmarinus officinalis; cast., Romero) que, segons una descripció aportada l’any 1751 per fra Jacint de Sarrià, diu que “Lo romaní, és calent y sech. És molt bo contra la tos de cadarns forts. Lo fum del romaní preserva la casa de corruptela y purifica los …