Categoria «Els remeis de l’Ermità»

El tradicional Calendari
de l’Ermità dels Pirineus
ens ofereix la nova secció “Els remeis de l’Ermità”, a càrrec de Fra Valentí Serra de Manresa, religiós caputxí, historiador i arxiver, i col·laborador i membre del consell de redacció del Calendari.

A partir de les seves investigacions sobre l’aportació franciscana a la cultura popular, ja sigui en el terreny de la cuina, l’agricultura, la jardineria o les herbes remeieres i la terapèutica, Fra Valentí Serra ens parla d’alguns dels productes més típics del nostre hort, ens explica els seus orígens, les seves propietats, tant vitamíniques com medicinals, i també ens dona consells pràctics pel seu conreu i consum.

La sàlvia ho cura tot

La sàlvia, juntament amb el romaní i el timó o farigola, és la principal herba remeiera d’Occident La sàlvia (llat., Salvia officinalis) és una de les principals herbes remeieres de la tradició mediterrània, una planta que té una gran importància en la medicina popular, i àdhuc científica, car és una herba remeiera qualificada d’oficinal. Recordem que les …

Romaní

Romaní, bàlsam antiinflamatori Avui us vull parlar del  Romaní (llat.: Rosmarinus officinalis; cast., Romero) que, segons una descripció aportada l’any 1751 per fra Jacint de Sarrià, diu que “Lo romaní, és calent y sech. És molt bo contra la tos de cadarns forts. Lo fum del romaní preserva la casa de corruptela y purifica los …

L’herba dels innocents

La fumària o fumdeterra, és una herba remeiera La fumària, que els frares en deien també gallarets o herba dels innocents, és una de les principals herbes oficinals. És una planta remeiera depurativa i que els antics infermers empraven per a clarificar i rebaixar la sang, és doncs molt apta per a reduir els nivells …