Categoria «Els remeis de l’Ermità»

L’all cru

L’all cru estimula les defenses de l’organisme L’all (llat., Allium sativum; cast., ajo) es conrea a les nostres hortes des d’època molt antiga; procedent de l’Àsia Central consta, històricament, el seu conreu a l’Egipte dels faraons i també els horts de Grècia i de Roma. En època arcaica esdevingué una menja molt popular la salsa …

Conrear a casa un hort urbà

Tenir un hort a casa, o prop de la llar, ens ajuda a tenir una visió molt més agraïda del nostre entorn. Si per raons de la limitació de l’espai això no fos possible tenim, però, l’alternativa de construir el nostre propi hortet al balcó a la terrassa de casa escollint, inicialment, una o dues …