Categoria «La devocioteca»

Joan Arimany i Juventeny

A la Devocioteca es guarden i difonen aquelles manifestacions de religiositat i de devoció popular que han tingut o tenen alguna significació per a la comunitat que les ha practicat, o que encara les practica, en l’àmbit territorial de parla catalana. En ocasions es tracta de manifestacions pietoses col·lectives i d’altres són formes més íntimes d’expressar la veneració per la Mare de Déu, un sant o santa.

Joan Arimany i Juventeny és gestor cultural especialitzat en religiositat popular. Des de fa més d’una dècada es dedica a recollir i difondre les mostres de pietat mitjançant les xarxes socials, Internet i mitjans de comunicació. Actualment manté el web Dulia (http://www.joanarimanyjuventeny.cat) dedicat a les relíquies de sants a Catalunya.

Les capelletes itinerants

La devoció, pròpia de la religiositat catòlica, ha tingut diversos formats. Un de molt interessant és el format de les capelletes itinerants. Quan les ermites i santuaris catalans eren centres de devoció, i no tant de reclam turístic com són ara, calia assegurar formes d’ingressos econòmics. Aleshores, era habitual l’existència de la figura de l’aplegador, …

Els Sants tradicionals catalans

Els sants tradicionals formen part de l’àmbit català per raons ben diverses. La tradició popular, en allò que es refereix a la religiositat, ha establert conscientment una veritat perdurable a partir de creences i conceptes generats per l’imaginari col·lectiu. Aquesta veritat s’ha consolidat amb el pas del temps a causa de la seva repetició i transmissió. És a …

Les veracreus

Amb el nom de veracreu es coneixen les relíquies atribuïdes a la creu original en la qual va morir Jesucrist. Es tracta de petites estelles de fusta, o porcions més grans en casos puntuals, que estan ubicades en reliquiaris que, generalment, tenen forma de creu. La tradició ha designat santa Helena, mare de l’emperador romà …