Categoria «La devocioteca»

Els retaulons

Els retaulons són els exvots més elaborats, lliurats en acció de gràcies a un sant, santa o Mare de Déu. També se’ls coneix amb el nom de ‘miracles’. Es tracta de modestes obres pictòriques sobre fusta o metall, generalment de petites dimensions, que contenen el motiu pel qual es mostra agraïment. En un retauló es …

Els Sants històrics catalans

Els sants històrics catalans són aquells dels quals, de forma indubtable, és té la certesa de la seva existència real i física a Catalunya segons referències documentals. En aquest sentit, s’agrupen per la seva condició: màrtirs, bisbes, fundadors, destacats membres d’ordes religiosos. S’interpreta que ha estat santa o sant històric català aquell que ha nascut, …

Els reliquiaris

Els reliquiaris són els objectes que contenen relíquies de sants. Les seves formes i materials poden ser molt diversos, així com les seves dimensions. En podem trobar de ben modestos, a vegades reaprofitant altres elements elaborats per a finalitats ben diferents; i en podem admirar de produïts per la mà d’un artista, orfebre o  artesà …