Categoria «Els remeis de l’Ermità»

La vara d’or

La vara d’or, poderós diurètic i cicatritzant La vara d’or (llat., Solidago virga aurea; cast., virgáurea o vara de oro) es una planta remeiera poc coneguda pels clàssics grecs i romans. És tracta d’una herbàcia perenne de flors grogues de principis actius força potents, tant, que no se’n pot prendre quan hi ha infecció d’orina …

El llorer

El llorer és un excel·lent contraverí El llor, o llorer (llat.,  Laurus nobilis) és un arbust molt comú arreu d’Europa. El llorer s’empra en gastronomia no només per aromatitzar els guisats i les conserves sinó que és usat alhora com a tònic estomacal i, sobretot, s’empra en la medicina popular com a contraverí. En la …

La borratja

El nom de borratja o borraina (llat. Borrago officinalis), sembla que provindria de borra –la pelussa de llana rugosa–, atesa l’aspror i els pèls de la fulla de la borratja. Durant el període medieval i fins a temps ben recents fou molt estimada com a verdura. En efecte, la borratja –que els caputxins també en …