Categoria «Expedient C»

El tron del Rei Martí

La custòdia de la Catedral de Barcelona reposa sobre un sitial, conegut com el tron o cadira del rei Martí. Un tron de plata sobredaurada d’estil gòtic  i que com a curiositat podem dir que és una cadira plegable per unes frontisses, per tant, presumiblement mòbil. Esperant treballs de recerca i investigacions que, segur que …

La custòdia de la Catedral

La joia de la Catedral de Barcelona. La custòdia de la Catedral. La festa del Corpus es vertebra en un gran acte central al carrer, la processó. L’objectiu d’una processó del Corpus és l’exhibició pública del Crist sacramentat, és a dir fer visible l’eucaristia. Per tal que això sigui possible és necessari un element que …

Els Corpus de joguina

En un altre espai d’aquesta secció ja ens hem aproximat a elements curiosos com a fonts d’informació que ens permeten aprofundir en aspectes relacionats amb el Corpus barceloní, ara que celebrem els 700 anys de la primera processó documentada a la ciutat. En el darrer expedient els protagonistes eren unes tauletes de fusta policromades, avui …