Els reptes de la cultura popular avui

Els reptes de la cultura popular avui

La cultura popular com a expressió viva de la comunitat s’enfronta als reptes que com a societat ens tenim plantejats i que amb urgència cal abordar, o com a mínim pensar-hi i reflexionar-hi. Entitats, federacions i coordinadores ja hi treballen, alguns afecten les programacions festives i d’altres també temes de governança de les entitats.

Sostenibilitat. Els Ajuntaments, les entitats organitzadores fan mans i mànigues per fer pedagogia sobre el tema, proposant alternatives per generar el mínim de residus i sobretot eliminar els elements plàstics. Ara bé el gran repte en matèria de sostenibilitat està en com es gestiona la massificació de la festa per tal de minimitzar el seu impacte que a voltes és imprevisible i garantir que la celebració continuï el seu tarannà comunitari evitant que la festa i les expressions de la cultura popular esdevinguin un mer producte de consum d’oci, un festival.

Gènere. Arran de les campanyes contra la violència masclista, en les festes majors, s’instal·len carpes d’informació i d’acollida en cas de patir un abús, una agressió etc. és un indicador que es fa visible en els carrers. També les federacions com l’Agrupació de Bestiari Festiu de Catalunya o la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya han creat comissions dins les seves organitzacions per tal de treballar l’equitat i el gènere. Aquestes dues organitzacions són un exemple, però n’hi ha més que estan en aquesta línia.

En el repte del gènere cal esperonar les administracions locals i autonòmica a iniciar processos que desemboquin en un canvi profund i transformació d’aquelles manifestacions festives on les dones són excloses. A la Catalunya del segle XXI hi ha organitzacions festives que veten la participació de la dona explícitament.

Animalisme. No és cap novetat dir que la nostra societat ha canviat les seves sensibilitats i mirades. Una i important és la relacionada amb la relació que els humans establim amb els animals. És per això i degut als diversos debats que en els darrers anys ha generat el tema de les festes amb animals entitats relacionades amb les festes de sant Antoni i els tres tombs han elaborat protocols de benestar animal.

La Federació Catalana de Tres Tombs i l’entitat Tonis de Taradell han elaborat i implantat els seus protocols el passat 2020. En el cas del segon és molt interessant com a model de treball on totes les parts implicades participaren de la seva redacció ja que les entitats animalistes formaven part del procés.

Governança. Un repte gens menor és el del relleu en les organitzacions que fan possible la cultura popular, i aquest va estretament lligat a si el seu funcionament és democràtic o no. Aquest aspecte és important ja que és definitori de com es prenen les decisions, impulsen nous projectes, o com s’encara la gestió de forma vertical, transversal, participada… I sobretot per crear dinàmiques que evitin els enquilosaments i garanteixin la rotació de persones en els llocs de responsabilitat. Aquest punt és de màxim interès si tenim en compte que la festa al nostre país té la singularitat que es construeix en gran mesura des de l’associacionisme cultural.