A gat vell, rateta tendra

A gat vell, rateta tendra

El refranyer acostuma a ser implacable amb les parelles que es porten molta edat de diferència. També diu A un vell rossí, cal herba tendra o allò que en castellà diuen A la vejez viruelas.

Mireu encara altres dites que van en el mateix sentit, per fer-vos una idea de com s’hi acarnissa el refranyer: A les velleses es fan les bestieses; Gat vell i la cua verda, o A cent anys, coteta verda. Totes ens serveixen per indicar que algú fa coses impròpies a la seva edat.

I és clar que hem de saber destriar entre els bons consells d’algú per la seva experiència acumulada o aquells que no hem de tenir en compte perquè ja no hi és tot.

A gat vell, rateta tendra.