A la ma tancada, sempre se li diu puny

A la ma tancada, sempre se li diu puny

Recordem els refranys perquè són peces curtes, rimades, ritmades i amb un toc d’enginy que fan que siguin fàcils de memoritzar. I sovint hi trobem reflectida alguna imatge que ens colpeix o ens sobta.

En aquest cas, el contrast entre la mà oberta i el puny tancat és força gràfica i hi podem traslladar, per metonímia, uns significats ben clars. La mà oberta representa la generositat, mentre que el puny tancat representa la gasiveria o l’agressió.

I posats a dir veritats incontestables (que en castellà dirien que són ‘como puños’ i nosaltres ens conformarem que siguin com una casa de pagès), ens agraden més les mans que no pas els punys.

A la mà tancada sempre se li diu puny