A molt vent, poca vela.
A poc vent, puny i rem

A molt vent, poca vela.
A poc vent, puny i rem

A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i rem

Segons el vent, la vela. Quan les coses van bé, per inèrcia, s’aconsella no fer-hi res. Deixar fer, que flueixin amb naturalitat. Altrament, una sobreactuació pot comportar que s’alenteixin els fets i pot resultar contraproduent.

I quan les coses s’aturen i no funcionen amb fluïdesa, cal una actuació ferma i decidida per reactivar-lo.

Una metàfora marinera que podem extrapolar al quefer diari i a les grans decisions.