Amb bon vent, tothom és mariner

Amb bon vent, tothom és mariner

Amb bon vent tothom és mariner.

Avui seguim amb les metàfores marineres, que tant de suc polític ofereixen.

És ben clar que quan les coses van bé tothom es veu amb cor de posar-s’hi. No cal saber-ne gaire, quan tot va de baixada. Ai, però quan van maldades! Perquè segur que abans ningú ens preguntarà: Mariner, bon mariner, quin és el vent que et va bé?

Per tant, el mèrit recau en aquelles persones que prenen el timó quan les circumstàncies no són favorables, perquè mentre no hi ha conflicte ni problemes, tothom se’n pot fer càrrec. Però quan sorgeixen les primeres contrarietats, cal algú que no s’arrugui i que sàpiga redreçar el camí per arribar a bon port.