Ambigua (sardana)
Manuel Oltra i Ferrer

Ambigua (sardana)
Manuel Oltra i Ferrer

Avui, a Clàssics de cobla, un clàssic contemporani, dos mots que dits conjuntament poden semblar contradictoris però que el compositor del que parlem avui els converteix en quasi inseparables.

Manuel Oltra va néixer a València el 8 de febrer de l’any 1922, però resideix a Barcelona des d’aquell mateix any. Cursà estudis musicals amb el mestre Font Sabaté, a mitjans dels anys 30, i molt més endavant amb els mestres Zamacois i Toldrà, entre d’altres.

Entre els anys 1959 i 1987, fou catedràtic d’harmonia, contrapunt, fuga i formes musicals al Conservatori Superior de Música de Barcelona, centre del que en fou també sotsdirector durant 9 anys. Per les seves classes han passat la gran majoria dels compositors i mestres actuals. Manuel Oltra és, doncs, un mestre de mestres. Més enllà d’una expressió d’elogi, la més fefaent realitat.

Però a banda la seva faceta docent, Manuel Oltra compta amb una extensa producció com a compositor en totes les vessants i gèneres: simfònica, cambra, coral, lieder… i la cobla. En aquest camp ha escrit una cinquantena de sardanes, obres lliures per a una, dues o tres cobles, obres amb solistes i més d’un centenar de danses, ja com a autor o com a instrumentador.

La sardana d’avui, “Ambigua” és una petita joia datada l’any 1957 en la que l’autor juga amb la mètrica i el ritme. Amb la partitura al davant, es tracta d’una sardana convencional, en compàs binari, però durant l’audició, l’original col·locació dels accents i els constants paranys rítmics poden confondre fàcilment a l’oïdor. Després d’escoltar-la entendreu que el títol és absolutament descriptiu.

“Ambigua”. Una joguina musical escrita per un mestre… de mestres: Manuel Oltra.