Beca Pastorets de Catalunya 2023

Beca Pastorets de Catalunya 2023

(emès el 15 d’abril de 2023)

Convocatòria d’Ajusts a la Investigació

Pastorets de Catalunya

Parlem de pastorets. Ho fem amb Josep Soler i Bonet membre de la junta de la  Coordinadora de Pastorets de Catalunya, que ens posa al dia de tot el que cal saber de la convocatòria de l’ajut a la investigació “Pastorets de Catalunya” corresponent a l’any 2023.