Cada ovella amb la seva parella

Cada ovella amb la seva parella

I Per Nadal cada ovella al seu corral. Perquè el refranyer és reflex de costums ancestrals, arrelats al poble i que s’han anat transmeten, sense qüestionar-los, amb el pas dels anys i les generacions.

Quan diu que cada ovella amb la seva parella, està recomanant que cadascú cerqui algú del seu braç o que sigui semblant pel que fa a ascendència o posició. Segurament aquests ensenyaments són els més qüestionables de les tradicions que perviuen en el nostre refranyer. Mirem sinó com és de complicada i injusta la societat de castes de l’Índia encara avui.

Aquí ens aconsella cercar algú semblant a nosaltres. I això ja ens arriba de Ciceró, quan a  De senectute deia «Pares cum paribus facillime congregantur» (traducció: Els iguals s’ajunten més fàcilment amb els iguals).

Cada ovella amb la seva parella.