Cançó de ses panades

Cançó de ses panades

Missió 8: cançó de ses panades

Les cançons de capta dels infants o joves per diferents motius són habituals en la cultura popular. Als països de parla catalana es canten o se surt a captar en diferents moments de l’any. Un és amb motiu de la Pasqua i pren formes diferents segons les contrades: per exemple a Eivissa es canten Caramelles com semblantment a Catalunya tot i que amb formes musicals diferents. A Mallorca hi havia les anomenades “cançons de ses panades” que les cantaven joves el dilluns i el dimarts de Pasqua tot captant panades i altres viandes per a fer un sopar en aquests dies assenyalats. Escoltem-ne una que es va recollir a la missió núm. 8 feta a Mallorca per Baltasar Samper i Miquel Ferrà l’estiu de 1924. En el seu moment la va cantar Guillem Gayà de la població de Sant Joan. Aquí però la veu és de Toni Borràs, mallorquí, en un enregistrament que es va fer per a la Diputació de Barcelona l’any 2016 amb motiu dels cinquanta anys de la mort de Rafel Patxot. La cançó comença dient: “Sa panada ens heu de dar”.