Cantiret d’aigua

Cantiret d’aigua

Heus aquí un instrument o sonador ben simple fet a base d’un cantiret de terrissa, aigua i aire. Els tres elements que constitueixen la divisió antiga del món s’uneixen per a produir un so viu que recorda el cant del rossinyol i que ha tingut diferents lectures.

Una funció màgica per a fer ploure, un ús festiu en la Missa del Gall de la Nit de Nadal i en les processons, i un element d’identificació personal: és a dir, en alguns indrets es creia que aquests instrument sona en relació a la conducta de qui el toca.

Era costum vendre aquests estris sonadors a la quitxalla per Sant Joan.