Joan Tomàs compositor

Joan Tomàs compositor

 

Joan Tomàs va escriure unes cent composicions i cent-trenta harmonitzacions de cançons populars recollides per ell mateix.

Les seves obres són, principalment:

  • cançons a dues, tres, quatre i sis veus;
  • obra per a cant: una veu o dues (solistes o cors) acompanyades de piano, orgue o harmònium;
  • composicions instrumentals: per piano sol, formacions de vent, per a violí, quartets o quintets de corda, cobla, orquestra;
  • obra lírica per a ser escenificada;
  • i cançons i jocs amb gestos o per ser dansats.

La seva música és molt rica en l’harmonia i agradable d’escoltar i té molts elements que la fan contemporània (dissonàncies, divisis, canvis de compàs, canvis rítmics…).

Pàgina de l’obra Migdia Etern

Les crítiques a la Revista Musical Catalana dèien:

“Començà l’audició de cançons, harmonitzades amb cabal coneixement i destresa pel nostre benvolgut company, En Joan Tomàs. Els interpretadors d’elles, senyoreta Pilar Roca, Francesc Torra i Ramon Crespo, escoltaren durant el transcurs de la sessió llargs aplaudiments, que exigiren sovint la repetició de la cançó tot just entonada”.

Amb l’harmonització tan justa i ben sentida de la cançó popular La Passió sagrada, Joan Tomàs ens va donar una bella mostra del seu talent en l’art d’escriure música.

 Moltes de les composicions de Joan Tomàs van ser cantades al Palau de la Música per les diferents seccions de l’Orfeó Català, amb grans ovacions. Algunes van ser enregistrades.

Joan Tomàs

Quan va morir va deixar una carpeta plena de projectes pendents que tenia per compondre durant la jubilació i als diaris es va dir:

“Fou un notable compositor de música coral, cant i piano, obres religioses… sumen més de cent les seves harmonitzacions de cançons populars catalanes, les quals mantenen sempre un to d’absolut respecte per la melodia original, alhora que presenten un hàbil teixit harmònic.”

“Les seves obres es caracteritzen per la solidesa de la construcció i el bon gust dels colors harmònics.”

“Ha deixat vàries obres vocals de sabor popular, altament subjectives, i vàries harmonitzacions de cançons populars catalanes escrites en un estil impecable, que demostra la solvència tècnica i artística.”