Casa de la Festa d’Igualada

Casa de la Festa d’Igualada

La Casa de la Festa d’Igualada mostra en una exposició el significat dels elements materials que formen part de la Festa Major de la capital de l’Anoia, tot procurant donar una interpretació de la imatgeria festiva d’Igualada. Aquesta exposició està ubicada a la nau esquerra de l’antic Escorxador de la ciutat. En aquest marc d’història, art i folklore, l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada proposa fer visites en les quals s’explica el significat de la Festa com a valor de participació col·lectiva i de coneixement dels elements de la imatgeria de la Festa Major (Gegants i Capgrossos) i del bestiari  (Dracs i Víbries), que conformen el patrimoni folklòric de la ciutat. Així mateix, la Casa de la Festa d’Igualada també ofereix diversos tallers als visitants.

L’edifici  de l’antic Escorxador on actualment s’ubica la Casa de la Festa és un edifici catalogat que s’emmarca dins les obres de sanejament i higiene del govern de Serra Constançó, regidor de l’Ajuntament d’Igualada i alcalde accidental entre 1904 i 1905. Aquesta fou una figura cabdal  per la ciutat, essent el promotor d’un pla de modernització d’Igualada a començaments del segle XX. L’edifici, una referència de l’arquitectura civil del modernisme igualadí, fou dissenyat pels arquitectes Isidre Gili Moncunill i Pau Salvat Espasa, i fou inaugurat, curiosament, el dia 23 d’agost de l’any 1905, vigília de la  Festa Major. A la Festa Major de l’any 2009, l’Ajuntament d’Igualada va inaugurar la remodelació i la rehabilitació de la nau central de l’Escorxador i l’annex a aquest espai, que havia de destinar-se a la Casa de la Festa d’Igualada. Finalment, aquesta infraestructura cultural fou inaugurada el dia 19 de gener de 2011.

Amb la inauguració de la Casa de la Festa d’Igualada, la ciutat va aconseguir una antiga reivindicació: la de mostrar de forma ordenada, amena i didàctica la Festa Major als visitants. Aquest espai permet visualitzar de forma clara els protagonistes de la Festa gran de la ciutat i la seva història fora del temps en què els elements cobren vida. La intenció d’aquest equipament, doncs, és oferir un espai interpretatiu on es mostri una part important del patrimoni material i immaterial festiu de la ciutat. L’espai pretén posar en valor, dignificar i interpretar els diferents elements del seguici popular de la Festa Major. L’Institut Municipal de Cultura ofereix visites guiades amb monitor amb explicacions dels diversos elements de la Festa que s’exhibeixen per a tot tipus de públic. Dins del programa AIRE del Departament d’Ensenyament s’ofereixen visites amb taller per a grups escolars. El material de treball de la visita amb taller està adequat al nivell de l’alumnat.

A la Casa de la Festa  s’hi poden veure figures pròpies de la ciutat i d’altres d’originàries de les festes dels barris, de tal manera que mostra l’exposició de tots els elements materials que formen part de la Festa Major d’Igualada, celebració en honor a Sant Bartomeu que es troba documentada des de l’any 1288. La Casa de la Festa d’Igualada és un espai singular que mostra la riquesa del folklore de la Festa Major de la capital de l’Anoia amb el seu bestiari zoomòrfic, els Gegants i Capgrossos, i la resta d’elements que enriqueixen la celebració.

Actualment s’hi conserven els Gegants de la ciutat d’Igualada, els Capgrossos d’Igualada, els Gegants del barri de Sant Ignasi, els Nanos d’Igualada, els Gegants del barri del Poble Sec, els Gegantons Pia i Tomeu, l’Àliga de la ciutat, el Drac d’Igualada, la Víbria d’Igualada, la Víbria Jove d’Igualada, el Bufarot i el Drac petit d’Igualada. Els Gegants Tonet, el blanquer, i Conxita, la teixidora, també hi són presents, per bé que en una imatge reproduïda en una lona de mida real dels Gegants, perquè durant l’any es troben prestant els seus serveis al Museu de la Pell d’Igualada.

Entre tots aquests elements cal destacar els quasi centenaris Gegants de Sant Ignasi, datats el 1918 i que, actualment, són els més antics que es poden contemplar a la Casa de la Festa d’Igualada. En aquest cas, però, segurament la perla de la col·lecció rau en un element que encara no s’hi exhibeix però que es compta que s’hi exhibirà en un futur. Es tracta dels Gegants de la Font Vella, construïts l’any 1857 i que són els més antics de la ciutat d’Igualada. Actualment, aquesta parella d’alts personatges es conserva a l’església del Roser, però es preveu que en un futur no massa llunyà canviï de residència.