Categoria «Pessebres»

Patrimoni material i immaterial

Una aproximació antropològica al patrimoni avui en dia ens porta a considerar-lo com un conjunt de diferents manifestacions interdependents i complexes. Això ha portat en la darrera dècada a considerar el concepte de patrimoni intangible com una font d’identitat cultural, de creativitat i diversitat. El patrimoni intangible, o immaterial, inclou costums i tradicions orals, música, …