Categoria «Va de joc (3-T): Paraula de joc»

Esports

INTRODUCCIÓQuan en Pompeu Fabra va escriure el diccionari, un altre humanista com ell, el francès Pierre de Coubertin feia 36 que havia organitzat els primers jocs olímpics de l’era moderna i elevava la pràctica física anglesa a uns nivells inimaginables. I diem això perquè en aquella època convivien les modalitats lúdiques tradicionals, els deports amb …

Capítol de material

INTRODUCCIÓEn aquest capítol volem destacar totes aquelles paraules que el mestre Pompeu Fabra va trobar per referir-se a tot allò o tots aquells elements que les persones utilitzem per jugar. A vegades poden ser elements pròpiament com joguines, però a vegades poden ser elements que per si mateixos no són joguines. PARAULES: DEFINICIONS I CURIOSITATSEntre …

Acció

INTRODUCCIÓEn aquest capítol introduïm una de les paraules que trobem a la definició del concepte joc per un dels estudiosos més importants en el seu moment i que es diu Johan Huizinga. Huizinga defineix joc com una acció que es desenvolupa dins de certs límits de lloc, de temps, i de voluntat, seguint certes regles …