Centre d’Imatgeria Festiva
de Sant Martí

Centre d’Imatgeria Festiva
de Sant Martí

El Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí és un equipament municipal integrat en el contenidor cultural Can Saladrigas, que també inclou la biblioteca Manel Arranz del Poblenou, i que està gestionat per l’entitat Associació de la Imatgeria Festiva del Poblenou, creada a partir de l’acord de la Colla del Drac del Poble Nou i la Colla dels Gegants del Poblenou. Aquesta entitat es fa càrrec del funcionament i l’oferta d’activitats del Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí. En aquest equipament s’hi exposen les figures d’imatgeria festiva del Poblenou: els gegants, els dracs, la víbria, el lloro del 36, els capgrossos… que es poden veure des d’un gran aparador de vidre que és visible des del vestíbul de l’equipament.

Els objectius principals del Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí són els d’oferir recursos a les entitats que treballen els temes de la imatgeria festiva i els aspectes que hi són relacionats, especialment a aquelles que el seu àmbit d’actuació és el Districte de Sant Martí i la Ciutat de Barcelona; donar a conèixer al públic en general tots els aspectes relacionats amb la imatgeria festiva com són creació plàstica, música, coreografia, teatre popular, etc. i implicar-los amb la realitat quotidiana del Poblenou i, per extensió, de la ciutat de Barcelona, pensant molt especialment en les generacions més joves; i contribuir a elevar la valoració social de les figures d’imatgeria festiva com a patrimoni cultural col·lectiu.

El Drac del Poblenou

Aquest equipament és un projecte de llarg recorregut, doncs la idea de crear el Centre d’Imatgeria Festiva, inicialment només del Poblenou, va néixer l’any 1997 a partir de l’acord de la Colla del Drac del Poble Nou i la Colla dels Gegants del Poblenou. Ambdues associacions van valorar que, pel que feia a la imatgeria festiva, al Poblenou s’havia arribat a un moment de maduresa que els portava a fer un pas endavant que havia de permetre consolidar la situació i assegurar unes condicions adequades per al manteniment i l’aprofundiment de l’arrelament social de les figures d’imatgeria festiva de cara el futur, tot procurant esdevenir un punt d’enllaç entre la tradició i la modernitat en l’àmbit social, històric, cultural i territorial. A partir d’aquest acord, es va fer arribar una proposta de creació d’aquesta infraestructura cultural al Districte de Sant Martí, en la que es sol·licitava per aquesta finalitat la cessió de l’avui enderrocat Xalet de la Paperera.

El Lloro del 36

Després de diverses converses, l’Ajuntament va oferir allotjar el Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí, ja no només del Poblenou, a l’edifici de l’antiga fàbrica de Can Saladrigas, un antic vapor prototipus de l’arquitectura industrial catalana de finals del XIX que actualment és un dels conjunts industrials més antics i de major extensió que es conserven a la Ciutat Comtal. Finalment, el Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí es va inaugurar el dia 10 maig de 2009, i ocupa 312 metres quadrats de la planta baixa, amb una sala permanent d’exposicions , tres despatxos, un centre de documentació i recerca, tres sales insonoritzades per assaigs de música i cursos, un espai per actuacions musicals i teatrals de petit format i un taller per a la construcció i reparació de figures. Al centre també es programen altres activitats per difondre la imatgeria festiva entre els més joves, entre els quals cal destacar els tallers de reproducció de figures amb motlle o els monogràfics de cap de setmana entre altres.

El Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí és la seu social de les dues associacions del Poblenou dedicades a la imatgeria festiva, la Colla del Drac del Poble Nou i la Colla dels Gegants del Poblenou. La imatgeria que podeu trobar-hi és justament la que gestionen aquestes dues entitats: l’Estarrufat i l’Estarrufadet, Drac i Drac petit del Poblenou respectivament, la Víbria, l’Estendard, el Fènix, els Capgrossos Mercè el cabàs de les dotze i Jaume el Boter, els Gegants Bernat i Maria, el Lloro del 36, el gegantó Bomber i la comparsa de Capgrossos.

Entre els elements que s’hi poden trobar cal remarcar, per diferents motius, la Víbria del Poblenou, que fou la primera víbria recuperada a la ciutat de Barcelona; l’Estendard, distintiu de la Colla del Drac i que és a la vegada senyera i element d’imatgeria que fins i tot llença foc; el Fènix, bèstia nascuda ja a Can Saladrigas; i el curiós Lloro del 36, per la seva tipologia i, sobretot, pel llegendari que porta incorporat.