Com més mar més peix (o més vela)

Com més mar més peix (o més vela)

Sembla que els mariners dominen prou l’art de navegar per aconsellar aquesta actuació en cas de tempesta o mar brava. En un sentit metafòric, vol dir que davant d’una adversitat hem de fer el cor fort i no desesperar.

En el fons el que ens aconsella és saber aprofitar les ocasions, recorrent, un cop més a la rica fraseologia marinera, com no pot ser d’altra manera en un poble obert a la mar.

Quan la dita fa referència que com més mar (o maror), més peix, es refereix al fet que en circumstàncies de desordre, hi ha més possibilitats de fer captures, com quan diem En temps de Belluga, campi qui puga.

Com més mar més peix (o més vela)