De mica en mica s’omple la pica

De mica en mica s’omple la pica

Aquesta dita, emparentada molt de prop amb A poc a poc i bona lletra, que ja vam tractar anteriorment, té un matís que podem relacionar amb la paciència, que gota a gota acaba fent vessar el got.

Gota a gota s’omple (o s’escura) la bóta. De vegades, amb actituds persistents que gairebé ni es noten, s’aconsegueixen resultats determinants. Només cal persistència i dedicació.

A poc a poc es va lluny. Una passa és poc visible si el camí és llarg, però a cada pas som més lluny de l’inici i més a prop de la meta si tenim clar el camí i la destinació.

De mica en mica s’omple la pica.