De poca brasa es fa un gran foc

De poca brasa es fa un gran foc

De poca brasa es fa un gran foc.

És també un dels proverbis més antics documentats en català, que també apareix en el Llibre de bons amonestaments, d’Anselm Turmeda, a finals del s. XIV.

Ens remet a les conseqüències derivades d’actes petits, que creixen i prenen volum i transcendència. Tenim tendència a cercar un detonant en qualsevol procés. Què va originar una cosa determinada? I ens ho podem imaginar sovint com una bola de neu que llisca muntanya avall creant una gran allau.

Brasa i foc fan una bona parella en el món dels refranys. Així també diem La brasa del foc, baix la cendra crema o Forn i bugada volen foc de brasa.