Del que li va passar el Dimecres de cendra

Del que li va passar el Dimecres de cendra

(3)

 

Del que li va passar el Dimecres de cendra el primer any d’ésser capellà.

(Llegida per Eugènia Fernández al CAT)