Del vell, el consell

Del vell, el consell

Amb què rima vell? Amb consell, sens dubte. Una rima fàcil ens porta a una veritat proverbial: cal escoltar (i fer cas) les persones grans. El seu cúmul d’experiència és un pou que cal no esgotar ni deixar perdre. Però també rima amb ‘pell’ i amb ‘cervell’ i per això també trobem que Com més vell, més cervell o Com més vell, més pell, amb altres sentits, que no sempre són laudatoris.

Però el refranyer, que també rima amb juganer, és agradós de construir antiparèmies, aquelles dites amb sentits absolutament contraris, i així també diu, en algun moment, Consell de vell, caga’t en ell.

De tots gustos i de tots colors, com gairebé sempre.

Del vell, el consell.