Documents de Carnaval

Documents de Carnaval

ORDRE
DEL SENYOR DON CARNESTOLTES
DADA EN LO PALACIO DEL BORN
Lo dia 13 de febrer del any 1860, a les deu del matí

Carnestoltes ha manat
De precís en broma tanta,
Que estiga en vigor y planta:
Se troba en ell disposat,
Com exigeix la rahó,
Que hi hagia moderació,
Decoro y pau absoluta,
Sens baralla, ni disputa
Que turbia la diversió.
Lo any passat, quedá content,
Cuand se feu tot ab prudencia
Y presidí la decencia,
Discreció y enteniment:
Se creu puig, que en lo present,
Se obrará de igual manera,
Sens que disgust ni quimera
Donian lloch á la amargura,
Podent dirse que en cultura
Barcelona es la primera.

Lo maqués de las Cabriolas.

El document anterior és un full volander del Carnaval de la Societat del Born fundada i presidida per Sebastià Junyent, el qual fou imprès per: Joseph Rubió, Baixada de la Presó, nº 2 i que forma part del grup de papers que hi ha a les calaixeres del fons Amades de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dedicats al Carnaval.

Pel que respecta als estudis de l’Amades relacionats amb el Carnestoltes comentar dos treballs, de l’any 1934, publicats dins de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars: El Carnestoltes a Barcelona fins el segle XVIIIè i El Carnestoltes a Barcelona el segle XIXè, els quals, posteriorment, foren reeditats en versió de facsímils per Edicions El Mèdol de Tarragona i l’Associació Cultural Joan Amades el 2001 amb dues interessants introduccions, la primera escrita per l’Amadeu Carbó i Martorell i, la segona redactada per Josep Mañà i Oller.

Ara bé, on de veritat abordarà el folklorista el Carnaval serà en el volum segon del Costumari Català en el qual dedicarà més de 500 pàgines per descriure el cicle del calendari festiu. El treball de l’Amades aplega informacions que recull dels diferents territoris que integren els Països Catalans i el complementa reproduint a nivell gràfic una part destacada dels papers que es conserven a les calaixeres de la Generalitat de Catalunya. Són programes d’actes, crides, ordres, bans, proclames, discursos, sermons, elocucions, amonestacions, consells, testaments… on en destaca per l’antiguitat un de la ciutat de Barcelona de l’any 1758 i, entre d’altres papers, és simpàtic descobrir la següent esquela amb tocs d’humor impresa a la ciutat de Reus:

S. M. Lo Rei
Carnestoltes XVII
Se’n ha anat al altre barri
Avui, dimarts, a les 12 de la nit
¡FELIS VIATGE!

La seva viuda, Reina Llumanera I, els seus cosins En Bernat Xinxola i Viva la Pepa, el seu avi Princep Carrincló, els seus nets, que són tots els gats mascles, amics de la barrila, de la gran ciutat de Reus, les seves cosines, que són totes les societats humorístiques de la terra dels ganxets, i els seus pares, que són tots els elements carnavalescos d’aquesta població, participen a ningú tan sensible desgracia, i demanen a tothom que’s recordin sempre d’ell, i es serveixin assistir, demà, dimecres cendrós, a les 9 de la nit, al Teatre Circo, per anar a donar un tom d’arravals i acompanyar al Rei Carnestoltes en el seu viatge, fins a la Plassa del Quartel, ahont se’l despedirà, tot ballant el garrotin.

Com a prova de tristor, seguidament es dispararà un “Moro de Foc”

Reus 4 de Març de 1919.
LA COMISSIÓ

NOTES MOLT IMPORTANTS:

Els funerals no es celebraran mai.

La Reina Viuda, Llumanera I, prega a tots els ganxets, que li fasin tornar al seu marit. Si aquest no li torna prompte, es posarà a trencar nous.

(Agencia Funeraria: La Barrila)