Dominó

Dominó

Nom del joc: Dominó

Poblacions: Tot el territori.

Característiques: Qui no ha escoltat el soroll d’una peça de dominó posada amb fermesa per demostrar que has guanyat? (portar peça i fer soroll).
El dominó és un joc tant conegut que fins i tot creiem que no cal presentació ! Tothom ha jugat o juga al dominó, ja sigui a casa, al cafè o al bar o en una sobretaula, en una festa familiar! El dominó ha estat i és un joc d’iniciació als jocs de taula, aparellant tota mena de figures fins arribar als famosos puntets negres sobre superfície blanca.

Però d’on surt aquest joc que ja és tant nostre? L’origen del dominó es documenta a la Xina, concretament en l’escrit de “Els antics fets de Wulin” parlant de la capital Hangzhou i escrit per Zhou Mi l’any 1232 durant la dinastia dels Yuan. L’escrit es refereix al joc com el joc dels pupai, o jocs de plaques com un objecte venut pels mercaders durant el regnat de l’emperador Xiaozong dels Song A Occident, comencem a conèixer el dominó a partir del segle XVIII de la mà dels missioners italians i ja el coneixem tal com és ara, un joc de 28 peces sent la fitxa més gran el doble 6 i la més baixa el doble blanc.

Però, què vol dir dominó? Hi ha força teories. Hi ha qui diu que és el nom d’una màscara negre dels carnavals de Venècia i que les fitxes en certa manera la recorden. Hi ha qui diu que ve de dominar, tancar la partida. Vosaltres trieu.

Hi ha diverses maneres de jugar al dominó: solitari, garrafina, per parelles, a robar,… El funcionament bàsic sempre sol ser el mateix, encadenar fitxes a partir d’una fitxa inicial posant-hi el mateix número a un banda de la primera.

A la garrafina es reparteixen totes les fitxes entre tots els jugadors. Comença el sis doble, a partir d’aquí cadascú va col·locant fitxes encadenades al seu rengle. Si passa, és a dir no en té per posar, un altre jugador pot posar al seu rengle. I si un altre jugador passa, ell pot posar en aquell rengle. Guanya qui primer es quedi sense fitxes.

A la modalitat per parelles, la més habitual als bars i de la que fins i tot existeix Federació Internacional, hi juguen quatre jugadors, amb 7 peces per a cadascú. La primera partida comença qui té el sis doble, la resta de partides es començarà de manera rotatòria. Es van posant fitxes encadenades per ordre, quan un jugador no pot posar fitxa passa i posa el següent, així fins que algú es queda sense fitxes o es “tanca el joc”., en aquest cas guanya la parella que sumi menys punts a la mà entre els dos. La parella que guanya una ronda, suma tots els punts de les fitxes que no s’han pogut col·locar a la taula. L’objectiu és fer arribar a una puntuació determinada a la parella adversària.

Tots els dominós són iguals? A Cuba hi juguen amb fitxes fins al nou doble. També hi ha dominós triangulars, més difícils de jugar ja que han de lligar totes les cares. O un anomenat Rondomino en el qual les fitxes estan corbades!