El Corpus als papers

El Corpus als papers

Les documentacions municipals

La festa del Corpus a Barcelona és d’una gran importància, no només per l’antiguitat de la processó, 700 anys, sinó per tot el que ha significat i significa la celebració de la festa del Corpus tant per la Ciutat com per la resta del país. Seguicis, cercaviles, gegants, bestiari, diables, balls populars, etc. tenen les seves arrels ben enfonsades en la festa del Corpus Christi.

La implicació de tota la Ciutat, corporacions, gremis, confraries, parròquies, ordes religiosos i especialment de la municipalitat i del capítol catedralici ha generat una gran quantitat de documentació que ens permet fer una aproximació i resseguir la festa amb minuciositat. En l’aspecte documental cal dir que els fons municipals són extraordinaris.

Avui farem una parada en el llibre de les Solemnitats de Barcelona concretament en la relació de la processó del Corpus de 1424. El seu grau de detall, de descripció, i de bellesa fan d’aquest document una de les joies documentals del Corpus barceloní.

El llibre de Les Solemnitats de Barcelona conegut també com del Cerimonial es conserva incomplet ja que hi ha dos volums desapareguts. En les seves pàgines trobem descripcions d’enterraments reials, processons, festes etc. que ens permeten descobrir les interioritats festives del passat de la Ciutat, i interpretar el perquè d’algunes les formes i expressions festives d’avui.

El Document del 1424 és un inventari de la processó del Corpus que es va realitzar aquell any. El document va ser escrit pel notari Gabriel Canyelles de l’Escrivania del Racional i detalla tota la processó del Corpus, tots els seus participants, totes les representacions. Aquesta relació va convertir-se en un text atemporal que servia, any rere any, com a protocol de la processó. Reaprofitant el document original del Llibre de les Solemnitats es van anotar al damunt els canvis que s’hi anaven succeint al llarg dels temps.

El document de 1424, relaciona un total 105 representacions que participen a la processó. La processó és de grans dimensions i les representacions molt nombroses, característica de les processons barcelonines del segle XV. De representacions al Corpus del segle XV en trobem de tota mena.

Una de les curiositats que presenta el document de 1424 és que entre les diverses representacions hi surten la del Rei David amb el Gegant, com un entremès depenent del Consell de la Ciutat i més endavant amb el bloc de les representacions administrades per la parròquia de Santa Maria del Mar apareix un Sant Cristòfol amb el nen Jesús a coll. Aquests  gegants, un Goliat, i el Sant Cristòfol són la citació més antiga que disposem de gegants a la ciutat de Barcelona i a Europa.