El darrer llegat

El darrer llegat

Tot i que la Consol Mallofré, cunyada i secretària personal de Joan Amades, va acordar l’any 1989 amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la venda del fons documental del folklorista, en paral·lel, com a propietària, optà per mantenir en la seva llar uns altres documents originals de l’autor ja que sempre va creure en la possibilitat que fossin publicats. De fet, amb aquesta voluntat, el 1995 impulsà la creació de l’Associació Cultural Joan Amades, que a través de l’editorial El Mèdol, publicà dins de la col·lecció Llegat Consol Mallafré un total d’11 llibres que havien restat en vida del folklorista inèdits: Fabulari Amades (1995); El jugar de l’Amades -2 volums- (1996); Corpus, l’auca de la processó. Un passeig per la història i la festa (1997); Danses de la terra – 2 volums- (1997 – 1998); El ball de Serrallonga – 2 volums- (1999); Les veus del carrer (2000); Les joguines de plom (2000) i, El Quixot dels ignorants (2005), els quals foren revisats per diversos experts de la cultura popular. Afegir que, abans d’impulsar l’edició dels llibres, comptaren amb l’assessorament de l’Àrea d’Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili que elaborà  un informe tècnic.

Cartipàs

Ara bé, més enllà d’aquesta col·lecció, l’Associació va conservar encara durant un últim període de temps un plec de documents originals del folklorista, els quals, després d’un estudi de mercat, es considerà poc aconsellable editar a causa de la dubtosa viabilitat comercial que oferien els materials perquè, de forma majoritària, resultaven, només, reculls d’il·lustracions, apunts personals, mecanoscrits… que tenia agrupats per a possibles llibres, però en una fase força superficial.

Pel que fa als plecs de papers, aquests feien referència a probables projectes del folklorista dedicats a: Carlemany; El teatre de titelles a Catalunya; l’Auca del sol i la lluna; Cara, mans i vista; Romanços d’animals; Xarranques; Ventalls; Contes; Entomologia; Dites dels avis; Naips i tarots; Llegendes de la catedral; Sants cristos i santes creus; Pa i vi; Procedències màgiques; Llegendes de castells; El Graal; Llegendes de masies i, entre d’altres fulls dispersos, El teatre valencià de plaça.

Per part de l’Associació Cultural Joan Amades, una vegada analitzada la situació, es va prendre la determinació de fer donació al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya del Llegat Consol Mallofré amb el compromís d’adjuntar al Fons Amades, que hi ha a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, a fi que estigués disponible per a l’estudi, investigació i divulgació de l’obra del folklorista. A tal efecte, el 14 de febrer de 2014 i en la seu de la Conselleria de Cultura, l’entitat va lliurar al llavors conseller Ferran Mascarell els materials que en l’actualitat es poden consultar amb la resta de fons arxivístic que hi ha al Centre de Documentació de la Direcció General.

Per citar un exemple, entre els originals lliurats a la Generalitat hi ha papers d’imatgeria que Consol Mallofré va tenir presents per il·lustrar el llibre “Quan jo anava a estudi” editat per la Biblioteca Folklòrica Barcino (1982) on hi ha cartipassos escolars amb consells del tipus com:

Laminas en Cartapacio!
Ola! Hermosa invencion!
Miremoslas con atencion:
Detengamons despacio.

Brazo airoso, cuerpo derecho.
Buena pluma, y muy de espacio.
Sigue bien el cartapacio.
Sin caerte sobre el pecho.

Siempre has de respetar
Hijo mio al Preceptor.
Se sumiso al Superior
Sin hablar ni murmurar.