El Diccionari de la Dansa (Part I)

El Diccionari de la Dansa (Part I)

 

CÀPSULA 25:
El Diccionari de la Dansa,
dels Entremesos
i dels Instruments de Música i Sonadors

(primera part).

 

Dins el vast projecte de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya ja es va contemplar des de bon principi el recull del nostre patrimoni etnocoreogràfic.

 

Coberta del primer volum del Diccionari de la Dansa, dels Entremesos i dels Instruments de Música i Sonadors.

De fet, es va determinar que la publicació del que havia de ser l’Obra del Cançoner -que recordem, no són els volums de “Materials”- s’havia d’iniciar amb les danses. Tres foren les raons que van portar els membres del Consell Consultiu a prendre aquesta decisió. En primer lloc, el fet que les manifestacions coreogràfiques no tenien aleshores tanta divulgació com la cançó; en segon lloc, el que, tot i haver-n’hi un volum considerable, no era comparable al de la cançó i això en facilitava una publicació més immediata; i, en tercer lloc, no hi veien tanta dificultat per preparar els materials i establir-ne un ordre.

Però, un cop aconseguiren agrupar el material coreogràfic, van començar les dificultats. Calia una terminologia per descriure la coreografia i calia trobar una eina per facilitar-ne la consulta, tenint en compte que alguns dels documents els havien arribat incomplets, i en altres sols en quedava el nom o la música. Així doncs, decidiren dividir la publicació en dues parts. La primera part seria un inventari de tots els balls i danses amb la seva terminologia, i les dades obtingudes referents a l’origen -si es coneixia-, caràcter, funcionalitat, etc. el qual tindria forma de “diccionari”. La segona part aniria destinada a les explicacions coreogràfiques -amb els gràfics corresponents, si era possible- i les melodies.

Mentre anaven treballant amb aquesta idea, es van adonar que algunes de les danses estaven lligades a les manifestacions coreogràfiques d’origen medieval denominades “entremesos”, i que altres tenien cert parentiu amb les danses de les terres occitanes. També van creure que calia fer esment dels instruments i dels sonadors que acompanyaven les danses i entremesos. Per tant, allò que en un principi no semblava massa complicat, va esdevenir d’una complexitat no esperada.

 

Interior del Diccionari de la Dansa, dels Entremesos i dels Instruments de Música i Sonadors.

Amb tot això, van decidir que l’esmentat “Diccionari” tindria tres volums i que es denominaria: Diccionari de la Dansa, dels Entremesos i dels Instruments de Música i Sonadors.

La segona part d’aquesta publicació dedicada al món etnocoreogràfic continuava dedicada a les explicacions coreogràfiques i les melodies, les quals, a hores d’ara no s’han trobat. No sabem si van arribar a plantejar-se si aquesta segona part tindria sols un volum, ja que, tant la descripció coreogràfica de les danses, i no cal dir la dels entremesos, amb les seves melodies, bé donaria per a més d’un volum.

Sense deixar de banda les altres tasques, l’any 1930 van començar a treballar en l’elaboració del primer volum del “Diccionari”, el dedicat a la “Dansa”, tot cercant notícies i material en llibres antics, diccionaris i obres diverses, a part de tot el que en aquest sentit els anava arribant provinent de les missions de recerca, els concursos i les donacions.

 

Música emprada:

-Ball del Gambeto de Riudaura. Festa del Roser. 25 de juny del 2022.
https://youtu.be/K8mtB0VE49U 
Intèrpret: Cobla Osona.

-Jota Tortosina.
Intèrpret: Banda Municipal de Música de Tortosa. 2021.
https://youtu.be/3yBwxVTlnlk

Per la de l’u. Carcaixent.
Intèrpret: Rondalla de les Folies de Carcaixent.
https://youtu.be/r1iO6sQnYqY

-Eth balh plan de Canejan. Vielha, 21.08.2012.
https://youtu.be/doumCoH3lhg

-Parado. Valldemosa.
Intèrpret: Música Nostra.
https://youtu.be/U6oHN_8C86c

-Sa llarga, Eivissa. 1972. Fons de música tradicional CSIC-IMF
https://youtu.be/MYTZSBkmvhw