El lector

El lector

Maria Isabel Pijoan presenta i recita el poema “El lector” de Francesc Vicent García, des del Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia

 

El lector

Ara baixes la vista envers la immunda
gruta de l’univers, alberg de pena,
on jamés s’ha avingut la llum serena
ab les tenebres de la nit profunda;

ara en lo cel, que de claror abunda,
mires dels signes la dorada vena,
i en la gran bola d’alimàries plena
les pollagueres fermes, on se funda;

ara te’n vages a la terra freda
a qui lo sol ab raigs escasos mira,
o a la que lo equinocci més abrasa,

entres en mar tempestuosa o queda,
en terra estigues sossegat o ab ira,
sempre, pio lector, seràs un ase.