El mestre Joan Tomàs

El mestre Joan Tomàs

En aquest capítol ens centrem amb Joan Tomàs com a mestre de música, fora de l’Orfeó Català. Deixem a banda, doncs, la seva implicació dins aquesta institució.

El 1914, amb 18 anys, Joan Tomàs i Parés va obtenir el títol de professor de música a l’Escola Municipal i dos anys després el títol de mestre a l’Escola Normal Superior de Mestres de Barcelona. L’any següent va ser nomenat mestre de música a l’Escola Catalana Mossèn Cinto.

Joan Tomàs amb els alumnes del Col·legi Jesuïtes de Sarrià, fent la processó del Dia del Ram. Fons JTP.

El 1922, recomanat per Joan Llongueres va assumir l’educació musical a les escoles de l’Ajuntament: l’Escola del Mar, l’Escola del Bosc, el Grup Escolar Baixeras, i progressivament el seu convincent mestratge va ser capaç d’arribar al Jesuïtes de Sarrià – Sant Ignasi, l’Acadèmia de Música de Barcelona, l’Escola Nacional Graduada de Molins de Rei, les Escoles Blanquerna, l’Escola d’Estiu de la Generalitat, l’Institut Català de Rítmica i Plàstica, les Escoles Ribas de Rubí, l’Orfenat del Patronat Ribas, el Grup Escolar Pere Vila, el Col·legi Sagrat Cor de Jesús i els Escolapis de Sant Antoni.

Va ser un mestre exigent, responsable, i alhora afable. La intensa experiència de mestre de música el va portar a crear el seu propi mètode de pedagogia, que va deixar escrit en esborrany. En diverses ocasions i per encàrrec, va escriure propostes per millorar el pla d’estudis i la metodologia que s’hi aplicava.

Joan Tomàs i Parés davant el Col·legi Jesuïtes de Sarrià. Fons JTP.

Ell mateix va dir: “Jo crec que la solució és a l’escola. Eduquem sòlidament als nostres infants, fem que la música, la bona música, tingui un lloc preferent a l’escola i ja veurem com les futures generacions tindran un veritable gust per la música.”

El mestre Tomàs creia en una pedagogia activa i transversal inter-àrees. Aprenent música l’infant treballava les diverses assignatures i viceversa.

Pere Vergés, director de l’Escola del Mar, va deixar escrit: “Amb nosaltres havia treballat el mestre Joan Tomàs, que si com a músic era excel·lent, com a home estava dotat d’una mena de do que el feia idoni per tractar amb les criatures. Ell els estimava i la quitxalla el seguien encisats. El mestre Tomàs aconseguí de fer-se seus els alumnes a base de paciència, dolçor, humilitat i uns coneixements de psicologia infantil que no eren gens habituals. A través de la cançó el mestre Tomàs ensenyava la tècnica del cant, i a més s’ho feia venir bé per intercalar-hi història, geografia, llegenda, poesia, i tot adobat de manera que, amb l’amenitat de la seva paraula, els nois s’empassaven les classes com llaminadures.”