El que no es paga amb diners
es paga amb dinades

El que no es paga amb diners
es paga amb dinades

Aquesta dita amaga una confusió, però el sentit de la frase és clar: el que no es paga d’una manera s’acaba pagant d’una altra manera. Perquè tot té un preu i tot té un cost.

L’equívoc prové del mot ‘dinades’, que s’ha interpretat en el sentit de l’àpat del dinar. Però en realitat, antigament, volia dir Quantitat d’alguna cosa que es dóna per un diner o peça de pa que valia un diner. Per tant, volia dir que es podia pagar amb monedes o “en espècies”. Però s’havia d’acabar pagant igualment.

El que no es paga amb diners es paga amb dinades