Els arbres no ens deixen veure el bosc

Els arbres no ens deixen veure el bosc

Els arbres no ens deixen veure el bosc

A vegades ens capfiquem amb un assumpte secundari i no ens deixa tenir prou amplitud de mires per abordar tota la realitat que tenim al davant.

No sempre és fàcil identificar una part com a integrant d’una realitat més complexa. I per això, sovint, ens cal distància per poder veure i analitzar la realitat en tota la seva magnitud.

De vegades, una bona estratègia és abordar un objectiu ambiciós a partir de petites estacions o graons, que ens han de permetre arribar a l’objectiu, pas a pas, i sense el vertigen de veure la finalitat massa ambiciosa i llunyana.