Els concursos

Els concursos

CÀPSULA 7 

 

La convocatòria de concursos va ser una altra de les accions dirigides a l’obtenció de material per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Aquesta fou una proposta que es va fer ja en la primera reunió del Consell Consultiu, que va tenir lloc el dia 19 d’abril del 1922 al Saló de Juntes del Palau de la Música Catalana. En aquesta reunió hi va haver disparitat de criteris envers la convocatòria de concursos com a mitjà per a l’obtenció de material. Finalment, arribaren a la conclusió que hi havia més factors a favor que en contra, i s’aprovà la convocatòria d’un concurs per aquell mateix any.

La convocatòria del primer concurs es va donar a conèixer mitjançant un CARTELL que, al llarg dels mesos de juny i juliol, es va anar enviant a la premsa, i a entitats i personalitats interessades en l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Al cartell s’especificaven els premis i llur temàtica, així com les bases per presentar-s’hi.

 

Cartell del concurs de 1922. Procedència del document: Abadia de Montserrat © 2022.

 

Els premis i les temàtiques varen ser les següents:

  • Premi de 1000 ptes. (el que actualment seria l’equivalent a uns 6 €) al recull de cançons populars catalanes, que per sa importància en qualitat i quantitat en sia mereixedor a judici del Jurat.
  • Dos premis de 500 ptes. cada un, als reculls que segueixin en importància al guanyador del premi anterior.
  • Premi de 500 ptes. al recull de danses, ballets i comparses populars catalanes, inèdites i no premiades en cap altre concurs.
  • Premi de 250 ptes. al recull més abundós i important de cants i cantarelles d’infants i jocs infantils amb tonada.
  • Premi de 250 ptes. al recull més abundós i important de tocades i crides típiques i tota mena de música popular que no sien cançons, danses o ballets.
  • 1000 ptes a distribuir en accèssits entre els reculls de tota mena que, no havent estat premiats, mereixin distinció a judici del Jurat.

Els materials presentats havien de ser inèdits i no premiats en cap altre concurs, o bé variants de materials ja coneguts. Els reculls havien de ser anònims i portar un lema. El jurat estava format per representants de les entitats que formaven part del Consell Consultiu.

Els primers reculls es començaren a rebre a les oficines de l’Obra del Cançoner a mitjan mes de novembre. A finals de 1922 s’havien rebut trenta reculls que optaven als diferents premis que s’oferien.

El veredicte se signà el 28 d’abril de 1923, i es donà a conèixer a diversos diaris barcelonins. Tot seguit començaren a arribar cartes dels concursants declarant-se autors dels reculls, amb els comprovants i el lema oportuns. Es premiaren tots els reculls

L’any 1924 es va fer una segona convocatòria similar a la de l’any 1922. En aquesta ocasió es presentaren 22 reculls, també tots ell premiats.

Aquestes dues van ser les úniques convocatòries. Es va considerar que, amb elles, aquesta opció ja havia donat els seus fruits. Entre els dos concursos es van aplegar més de 3000 documents.

 

 

Música: La Raimundeta.
Arranjament: Pau Castanyer. 1958
Intèrprets: Cantabile Cor de Cambra d’Olot
Direcció: Joan Asín
https://youtu.be/ENChluMzEa8
Aquesta cançó pertany al concert en homenatge a Rafael Patxot i a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, celebrat a l’Auditori de Barcelona el dissabte 27 de febrer de 2016