Enigmes populars

Enigmes populars

Amb la voluntat de publicar monografies de folklore, Joan Amades, l’any 1934, editava en la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars el volum XVII, titulat: Enigmes Populars que, decades després, l’Associació Cultural Joan Amades amb Edicions El Mèdol reeditarien en versió facsímil el 2007 i amb una introducció a càrrec d’Isaac Soca on, respecte al recull, comenta: “L’obra s’estructura bàsicament en dues parts. En la primera ens endinsa, després del pròleg, en un estudi global, que abasta des del concepte d’enigma, els seus antecedents històrics, les formes de transmissió, el seu valor lingüístic, els seus elements característics o les possibles classificacions, fins als caràcters peculiars de l’endevinalla catalana. La segona, gairebé de la mateixa extensió que la primera, se subdivideix en el que el folklorista considera pròpiament enigmes, per una banda, i en les rondalles enigmístiques i endevinalles, per l’altra. Uns i altres se sistematitzen i es relacionen en diferents epígrafs a tenor dels tipus de jocs de paraules que hom utitlitza per arribar a una resposta…”

Doncs, anem a jugar amb les paraules! A continuació, una selecció d’enigmes populars per resoldre, d’acord? (a la pàgina web del programa trobareu les solucions)

 1. Quina cosa és que no té ossos ni carn. I té cinc dits a les mans?
 2. Tinc potes i no camino, tinc ales i no puc volar,
  sempre m’omplen de vianda, però jo no menjo mai.
 3. Quina és la cosa que quan mor és petita i quan neix és grossa?
 4. Una cosa que corre paret amunt i porta la casa al damunt.
 5. Què és una cosa que és plena de dia i buida de nit?
 6. No té més que una cama, porta barret i s’aguanta dret.

 

Solucions:

 1. El guant
 2. La taula
 3. El ciri
 4. El cargol
 5. La sabata
 6. El bolet