Entre Santa Úrsula i Tots Sants

Entre Santa Úrsula i Tots Sants

Poc a poc tot va tornant a la nomarlitat. Potser encara es podrà veure algun castell de 9 en aquests darrers mesos de l’any.