F de Folre

F de Folre

Folre

El folre pot servir per protegir les tapes d’un llibre, per revestir una peça de roba o pot ser un folre polar com a peça d’abric.

En l’argot casteller, el folre o forro, és el conjunt de castellers que reforcen el castell des de sobre la pinya i que serveixen de suport als terços. És la segona base de suport, una segona base que va just damunt de la sota de tot. En aquesta base, el folre, hi va menys gent que la de sota. Ajuda a compactar el pis de segons i dona suport als que pugen al damunt. El folre també pot portar una altra base al seu damunt, les manilles, això passa amb els castells amb tres bases de suport.

També hi ha castells desfolrats o sense folre. Són aquell que habitualment portarien folre –el 2de8, el 4de9 o el 3de9– que poden ser amb folre o sense folre. Si a un castell amb folre li treus aquest suport, el folre, aquest castell és molt més difícil. Aquests castells sense folre també se’ls anomena popularment com a “nets” perquè no porten una de les bases de suport que se li suposen en la versió més habitual. Així tenim el 3de9 amb folre (que popularment se’l cita com a 3de9) i el 3de9 sense folre o 3de9 net que prescindeix del folre i és el castell més difícil dels coronats fins avui.