Fer la travessia del desert

Fer la travessia del desert

Fer la travessia del desert.

Aquesta frase feta ens remet a la Bíblia, a l’Antic Testament, i fa esment del periple que va patir el poble hebreu, comandat per Moisès, abans d’arribar a la terra promesa.

En política, quan un partit pateix una forta davallada en unes eleccions i es veu sobtadament apartat de les quotes de poder es diu que ha de fer la seva particular travessia del desert.

Aquesta travessia comporta la pèrdua de molts actius, reinventar l’estratègia i fins i tot patir les plagues bíbliques que va sofrir el poble hebreu per a regenerar-se i tornar a optar a tenir la confiança de la ciutadania.

Si se sap aprofitar, és un bon moment per a la regeneració i construir un nou projecte il·lusionador.