Gegants de La Selva del Camp

Gegants de La Selva del Camp

La dada més antiga de gegants a la Selva del Camp és del 1816.

Al llarg del segle XIX els gegants apareixen documentats en diverses ocasions i en intervals molt amples, per la qual cosa no es pot saber si es tractava dels mateixos gegants, quants n’hi havia hagut o si eren llogats a altres poblacions.

De la seva història se’n sap ben poca cosa. Sembla ser que foren construïts a finals del segle XIX i gairebé segur que foren realitzats de forma casolana, fins i tot se suposa que al mateix poble.

Com a fet rellevant cal destacar quan el 29 de juliol de 1939, justament acabada la Guerra Civil Espanyola, van formar part de la processó que es va fer al santuari de Paret Delgada amb motiu de la restauració del culte.

Però aquests gegants estigueren llargues temporades inactius fins que un grup de joves de la població els va restaurar i els tornà a l’activitat festiva. En aquesta restauració, els gegants van canviar el seu aspecte original de reis moros pel de reis medievals. També s’eliminà la porra del gegant ja que feia un estrany contrapès i era difícil de portar-lo. Actualment du a la mà un pergamí que representa el cens d’habitants de la població.

Els gegants no tenien nom fins que, apadrinats pels gegants Vitxets de Reus, foren batejats com a Rei Tupí i Reina Tupina, en record de les característiques olles petites d’una sola nansa que es fan a la població.

Els Reis Tupins de la Selva del Camp no participen habitualment a trobades geganteres, sinó que són els gegants nous del poble, en Pòlit i la Magdalena, els qui representen la vila. Extraordinàriament, van participar a la trobada de gegants centenaris que es va fer en motiu del centenari dels Gegants vells o de Sant Roc de la Plaça Nova de Barcelona, l’any 2006.

Després d’un nou procés de restauració a càrrec de Judith Llop, el Rei Tupí i la Reina Tupina van reaparèixer per tornar a ballar, el desembre de 2014, en una gran festa al Castell del Paborde.