Gegants de Montornés del Vallès
Bartomeu Sala i Pere Anton de Rocacrespa

Gegants de Montornés del Vallès
Bartomeu Sala i Pere Anton de Rocacrespa

El cas dels gegants de Montornès del Vallès és ben singular. Sempre acostumem a associar la idea de gegants a una parella mixta; un home i una dona. Però en aquesta vila això no és així. Els seus gegants són dues figures masculines.

Pere Anton de Rocacrespa i Bartomeu Sala

Són en Bartomeu Sala i en Pere Anton de Rocacrespa i els podem situar en l’època de la Guerra dels remences. En Bartomeu Sala era fill de Montornés del Vallès i en Rocacrespa era comandant de les tropes enviades per Barcelona a lluitar contra la resistència dels remences. La dansa dels gegants és “El Ball de la Dansa de la Batalla”, composta per Enric Montsant, l’any 1989, amb coreografia pròpia de la colla gegantera. Durant el ball, després de representar l’inici de la batalla de Montornès, els gegants simulen plena lluita fins que el gegant Pere Anton de Rocacrespa cau literalment i és agafat pels geganters que són darrera seu.

Però qui van ser els personatges que avui en dia donen vida als gegants de Montornès? Per què la dansa d’aquests gegants té aquest final?

Viatjant en el temps obtindrem la resposta.

La dansa de la batalla

El feudalisme fou de gran duresa a les comarques de la Catalunya Vella. Els serfs rendien als seus amos un seguit de prestacions gratuïtes, i a més, pagaven una llarga llista d’impostos. Cinc d’ells, dits “mals usos”, eren considerats pels serfs com especialment abusius.

El descontentament dels remences va anar creixent a partir de l’any 1400. Per més que protestaven, els senyors feudals no accedien a cap canvi. Finalment, va ser el rei Alfons V, qui va decretar l’abolició dels “mals usos”. Però els senyors prescindiren del decret reial i els seguiren aplicant. Això provocà finalment la revolta camperola. La revolta comptà amb un dirigent excepcional, Francesc Verntallat, qui va aconseguir l’ajuda de tota la població. Un lloctinent de Francesc Verntallat fou Pere-Joan Sala, oncle de Bartomeu, el nostre gegant.Però la situació empitjorà amb el nou rei, Ferran el Catòlic, que restablí la legalitat dels “mals usos”. En Pere-Joan Sala va formar un nou exèrcit i començà la segona revolta remença.

Per altra banda, en Bartomeu Sala va marxar a la plana de Vic com a capità, va crear allà una altra tropa remença i va alliberar el Vallès.

Els 4 gegants de Montornés

Vist això, la Diputació de Barcelona va enviar un exèrcit contra els pagesos de Bartomeu Sala, a les ordres del veguer, Pere Anton de Rocacrespa, actualment, l’altre gegant de la població. L’aristocràcia pensava en una victòria ràpida. Però el capità esperà les tropes de la Diputació a Montornès, on coneixia bé el terreny, i el dia 4 de gener de 1.485 es dirimí la batalla de Montornès on els remences de Bartomeu Sala aconseguiren la victòria.

És per això, que al final d’ “El Ball de la Dansa de la Batalla “ dels gegants de Montornès del Vallès, en Rocacrespa cau a terra simbolitzant la derrota.

Els gegants de Montornès van fer la primera ballada el 17 de setembre de 1989. La família de gegants de la vila ha nat creixent. L’any 1996 va néixer un gegantó,  en Banyetes, un diable. I uns anys més tard s’incorporava l’Angeleta, una figura d’àngel amb cara de dimonieta.
—————————-
Web dels Gegants de Montornés del Vallès