Herodes i els innocents

Herodes i els innocents

L’evangelista Mateu introdueix en el relat de la infància de Jesús l’episodi en que els savis que venen d’Orient visiten el rei Herodes, que va ser rei de Judea, Galilea, Samaria i Idumea des del 40 al 4 aC). El rei Herodes, molest per que els savis havien vist una estrella que els anunciava el naixement del rei dels jueus decideix que vol acabar amb aquell infant ja que creu que serà una amenaça per al seu tro.

Després de fer una visita al rei Herodes per preguntar-li si en sabia alguna cosa d’aquest naixement i després d’haver adorat l’Infant Jesús amb els tres dons ja coneguts d’or, encens i mirra, els savis retornen cap als seus països.

Però, l’evangelista diu que els savis, advertits en somnis per un àngel de les intencions d’Herodes de matar l’Infant,  se’n tornen per un altre camí per no haver-li de donar-li explicacions d’on estava l’Infant. Aquest fet va fer entrar en colera Herodes qui va ordenar que tots els infants menors de dos anys havien de morir.

Aquest episodi presenta la cruesa d’alguns governants capaços de fer el que calgui per que el seu poder no tremoli. L’escena que Mateu relata, malauradament és encara vigent passats dos mil anys. Quants Herodes hi ha al nostre món encara!

Josep, Maria i Jesús van fugir cap a Egipte, escapant de la matança dels Innocents. L’evangelista Mateu situa aquest relat de la persecució de Jesús amb una clara intenció de fer un paral.lelisme entre Jesús i Moisès, que també es va salvar d’una matança d’infants ordenada pel faraó. Hem de tenir present que la comunitat en la que viu Mateu estava formada per cristians convertits del judaisme. Mateu vol posar de relleu que Jesús és el nou Moisés, és a dir és qui porta la nova llei divina.

La representació de la Matança dels Innocents en els pessebres havia estat molt habitual. La cruesa de les imatges (nens decapitats pels romans davant de les seves mares) ha fet que no sigui una escena gaire habitual en els pessebres catalans actuals. Amb tot, no és difícil veure la representació del Castell d’Herodes en alguns pessebres populars, com a contrapunt de la cova.

Un any vaig representar la Matança dels Innocents ambientada en una de les inacabables guerres que hi ha en territori israelià. El simbolisme d’aquest relat és tan actual que cada any podriem fer-ne una representació nova.

Per no posar-nos tristos més del compte, voldria acabar destacant una de les representacions més divertides que hi ha d’un fragment d’aquesta història. Es tracta de  com s’ha representat en l’art l’escena del somni dels savis. Sovint en representacions romàniques i gòtiques veiem els tres reis dormint junts en un mateix llit i un àngel que apareix pel costat anunciant-los que s’escapin d’Herodes. Una escena divertida i carinyosa que podem veure, sense anar més lluny, a la Catedral de Barcelona.

A veure qui serà el primer en representar-la en un pessebre!

Enric Benavent Vallès