Introducció

Introducció

Heu tingut mai curiositat per saber què volen dir algunes paraules? Què vol dir joc? És correcte deport? Totes aquestes coses i més les podeu saber gràcies al diccionari.

L’any 1932 en Pompeu Fabra va elaborar el primer diccionari de la llengua catalana. Un intent de fixar unes normes ortogràfiques i fer una llengua moderna. En el diccionari hi van entrar tots els camps del coneixement existents en aquella època.

Quina feinada no?

Doncs sí, ningú ho havia fet mai abans. En Pompeu va seguir alguns criteris alhora de fer la seva feina:

  • Va excloure arcaismes i dialectalismes d’àmbits més aviat restringits.
  • Va tenir la previsió de bandejar els mots que, amb el temps, perdessin vigència.
  • No va incloure mots forasters manllevats d’altres llengües que substituïssin mots propis del català o bé que impossibilitessin de crear-ne de nous.
  • I va incorporar mots tècnics, prèviament catalanitzats, d’origen grecollatí i d’abast universal.

Segueixo pensant que va fer una bona feinada.

Què hem fet la Companyia de Jocs L’Anònima?

L’any 2018 i amb motiu de l’any Pompeu Fabra per celebrar els 150 anys del naixement del lingüista i gramàtic català més il·lustre i els 100 de la publicació de la Gramàtica catalana, la nostra associació va voler fer un homenatge al pare del català modern i ens vam llegir tot el diccionari i vam anotar totes les entrades que feien referència al món del joc.

Ostres això també és una feinada.

Bé no tant com la de redactar-ho i a més a més ens ho vam passar molt bé, ja que hem anotat un total de més de 400 paraules relacionades amb el joc: va recollir 366 d’origen català; 30 paraules d’origen anglès, gairebé totes relacionades amb esports.

En parlarem més d’aquest tema?

Sí, en un altre programa. Només 11 d’origen castellà relacionades amb les cartes i el joc de pilota; 7 d’origen francès; 2 en italià; i com a curiositat 3 en persa.

Per què en persa?

Perquè és d’on venen els escacs, de Pèrsia.

Sobre el gènere va recollir: 211 veus masculines; 152 veus femenines i 43 d’ambdós gèneres.

Cal canviar això.

Sense la feina feta per en Pompeu Fabra no sabríem que vol dir insacular.

I què vol dir?

Posar en un sac, urna, etc., (cèdules, noms de persones o coses) per treure-les després a la sort.

O que un calabre és el qui freqüenta sovint les cases de joc. Ni que un frare és joguina que es fa tallant l’extrem d’una fava i traient-ne el gra de manera que pellofa imita la caputxa d’un frare.

Ara entenc moltes coses.

Au, fins el proper programa i consulteu els diccionaris.