Joan Tomàs i l’Escola Choral de Terrassa

Joan Tomàs i l’Escola Choral de Terrassa

L’Escola Coral de Terrassa, l’Avenç d’Esplugues de Llobregat i l’orfeó Castellarenc, sota la direcció de Joan Tomàs al teatre Principal de Terrassa. 11 de gener de 1931. Foto: Arxiu CEDOC

Joan Tomàs va ser nomenat director de l’Escola Choral de Terrassa l’any 1928, per recomanació de Joan Llongueres, en substitució de Joaquim Pecanins. Durant els anys que ell va dirigir, l’Escola Choral va fer nombrosos concerts arreu de Catalunya, el Palau de la Música Catalana i diverses audicions a Ràdio Barcelona. A més de crear-hi una secció infantil, va dotar-la d’un extens repertori amb obres d’autors clàssics, cançons populars catalanes i d’arreu del món.
Molts diaris i revistes de l’època van destacar en nombroses ocasions les activitats musicals de l’Escola Choral sota la seva direcció i van arribar a definir-la com un dels “primers orfeons catalans”. Vegem dos exemples de la Revista Musical Catalana:

Desembre de 1931. “Tres qualitats essencials brillen en les execucions de l’Escola Choral: justesa d’afinació, precisió rítmica i puresa d’estil. Joan Tomàs té un notable temperament de director format a l’escola de l’Orfeó Català del qual és col·laborador intel·ligent i fervorós. Ell ha sabut assimilar la manera i l’estil de l’Orfeó Català. És el més gran elogi que podem fer del director de l’Escola Choral de Terrassa.”

Cantaires de l’Escola Coral amb el seu director Joan Tomàs a la sortida de l’església de Sant Pere (1930). Foto: Arxiu RAFEL COMES

Abril de 1933. “L’Escola Choral cantà amb una molt notable fusió i excel·lent equilibri de les veus, que són emeses amb facilitat i sense esforç. Aquesta naturalitat en l’emissió, junt amb la justesa d’afinació, mostren la tasca preada del mestre Tomàs i dels seus fidels seguidors. Oi més, l’estil és també sempre just i expressiu, sense, però, cap afectació. Totes aquestes qualitats fan de l’Escola Choral un dels primers orfeons catalans.”

Un dels èxits més notables de l’entitat va ser l’organització del VII Aplec Comarcal dels Orfeons, que va tenir lloc el diumenge 22 d’octubre de 1933 amb la participació de set-cents cantaires pertanyents a sis orfeons vallesans: l’Orfeó Caldenc, de Caldes de Montbui; l’Orfeó Castellarenc, de Castellar del Vallès; l’Orfeó Montserrat, d’Olesa de Montserrat; l’Orfeó Granollerí; l’Orfeó de Sabadell i l’Escola Choral de Terrassa. Després de l’actuació de cada orfeó per separat, la segona part va cloure el concert amb un repertori de cançons patriòtiques i sardanes amb la participació de la Cobla Barcelona-Albert Martí, dirigits tots ells pels mestres Francesc Pujol i Lluís Millet.

Joan Tomàs va ser el darrer director d’aquesta entitat, que va desaparèixer per sempre més amb l’esclat de la Guerra Civil.