Casa dels Entremesos de Barcelona

Casa dels Entremesos de Barcelona

La Casa dels Entremesos de Ciutat Vella és un centre de producció i difusió de la cultura popular d’arrel tradicional que aixopluga les deu entitats de cultura popular sòcies de la Coordinadora de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella, que fou la promotora d’aquest gran projecte barceloní que el cap i casal va perseguir durant més de dues dècades. En el cas de la Ciutat Comtal, es va procurar mantenir la denominació històrica i tradicional de “Casa dels Entremesos” en lloc  de parlar, com passa a la resta del territori, de Casa de la Festa, Casa de la Festa Major o Casa-Museu de la Festa, per tal de conservar el nom de les antigues representacions que, com a mínim d’ençà del segle XII, es feien entre plat i plat a les grans celebracions, a les festes i a les solemnitats. Aquesta voluntat barcelonina, ben lògica per cert, cal relacionar-la amb la històrica Casa dels Entremesos que l’any 1439 fou instituïda per decret. De fet, la voluntat que el va acabar materialitzant era la de recuperar aquell edifici medieval i la seva funcionalitat tot adaptant-lo a les situacions i necessitats actuals.

La pròpia Casa dels Entremesos del 1439 fou engrandida diverses vegades al llarg de la seva història per tal que hi poguessin ser guardats, reparats i conservats tots els elements festius de la ciutat. L’antiga Casa dels Entremesos es va mantenir en funcionament fins a finals del segle XVIII, la qual cosa, malauradament, una vegada més ens recorda que en temps pretèrits es tenia una consciència sobre el nostre patrimoni immaterial molt més pròxima a l’actual que no pas la que s’ha tingut el darrer segle o segle i mig. Per desgràcia, han hagut de passar diverses dècades per, en lloc d’avançar, retornar a un estat al qual ja havíem arribat.

La nova Casa dels Entremesos és una proposta cultural per a tot el país, de producció, divulgació i prestació de serveis al ciutadà mitjançant la difusió, la recerca i creació de cultura popular catalana en la seva representació més diversa. Així, la planta baixa es va adequar per a l’exposició de Gegants i altres elements del bestiari popular barceloní, i les tres plantes superiors es van habilitar com a sales polivalents, despatxos i locals. Finalment, aquesta infraestructura cultural es va inaugurar el dia 20 de setembre de 2009 i, com no podia ser d’altra forma tractant-se d’un acte solemne a Barcelona, va comptar amb una ballada de l’Àliga de la ciutat.

Pel que fa a l’àmbit expositiu hi podeu trobar una exposició permanent dels elements històrics i innovadors de la imatgeria festiva de Ciutat Vella, i pel que fa a la resta de l’equipament, a banda de les activitats pròpies de les entitats associades, la Casa dels Entremesos pretén oferir una programació anual d’activitats diverses i variades però basades sempre en la cultura popular i tradicional.

Entre aquestes activitats hi podeu trobar tallers d’imatgeria, de balls de Gegants i de bestiari; cursets de dansa, de pirotècnia o de diferents instruments tradicionals; cicles de conferències, xerrades, col·loquis i debats; programació de concerts i representacions en col·laboració amb altres entitats; espai obert per a la presentació de llibres, CD’s, revistes…; exposicions temàtiques; activitats formatives; espectacles; etc.

Per tal de poder dur a terme totes aquestes activitats, la Casa dels Entremesos disposa d’una sala d’actes que permet de fer-hi exposicions temporals, d’una sala insonoritzada pels músics, d’una gran sala de ball, d’una biblioteca-arxiu especialitzada, etc. Es tracta, en definitiva, d’un gran espai de cultura popular i tradicional al bell mig de Ciutat Vella.

El Rei Salomó i la Reina de Saba
Gegants del Pi

Entre la multitud d’elements que inclou la Casa dels Entremesos de Barcelona n’hi ha alguns que volem destacar per sobre els altres per la seva significació i transcendència històrica. En primer lloc cal remarcar el conjunt del Bestiari Històric de Barcelona, que inclou tots els elements del bestiari barceloní que al llarg de la història havien format part del Seguici Popular i que justament han estat recuperats per part de la Coordinadora de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella. D’altra banda, cal fer notar la presència d’alguns elements històrics que, per un motiu o altre, sobresurten per damunt de la resta. I en aquest sentit no ens podem estar de citar  els extraordinaris Gegants de Santa Maria del Mar o els emblemàtics Gegants del Pi.