La corda sempre es trenca
pel cantó més prim

La corda sempre es trenca
pel cantó més prim

Tots els estrategues militars, davant d’una contesa, intenten trobar-hi el punt feble, cerquen atacar aquell punt que pot fer caure la resistència dels assaltats. Tot i tothom té el seu taló d’Aquil·les.

En estructures febles o amb un equilibri incert, només cal trobar aquell acte que pugui trencar aquell equilibri, com una ventada davant un castell de cartes o una determinada baula en una cadena.

Cal anàlisi, estratègia i insistència, com el mall que acaba donant forma al ferro quan pren la temperatura adequada per deformar-se o la gota que acaba foradant la pedra.

La corda sempre es trenca pel cantó més prim.