La naranja nació verde

La naranja nació verde

Treball: llaurar – “La naranja nació verde”

Els “cants de llaurar” i tots els fonocomportaments que eren propis d’aquesta activitat evidenciaven uns coneixements del temps i de l’espai en relació al terreny físic i a la música per part del cantador, per tal com l’expressió musical de les fórmules que componen els cants amb aquesta destinació, les seves frases, eren allargassades o reduïdes segons les distancies diferents que presentaven els solcs que calia llaurar. L’home i l’animal (en alguns indrets encara es llaurava amb matxos en el moment de les nostres enquestes) es prestaven a un joc a través de la música i de l’expressió del cant, joc de signes acústics i dinàmics.

Aquest document sonor el va recollir en Josep Crivillé a Tivissa (Ribera d’Ebre) l’any 1973 de l’informant Antoni Brull.